Behandelaar
Naam Expertise Centrum voor Revalidatie, Muziek en Dans - Revalidatie Friesland
Instelling Revalidatie Friesland
Afdeling Muziekblessureteam
Beschrijving

 

Musici & Revalidatie
Door veelvuldig musiceren kunt u lichamelijke klachten krijgen.
Zowel professionele als amateur musici kunnen klachten ontwikkelen die te vergelijken zijn met sportblessures.
Ernstige blessures kunnen worden voorkomen door vroegtijdige signalering en juiste begeleiding.
Een specialistisch revalidatieteam kan musici helpen bij aandoeningen die gerelateerd zijn aan musiceren.
Als een blessure eenmaal bestaat, kan een deze revalidatiebehandeling uw klachten verminderen of zelfs doen verdwijnen.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling
U bespeelt een muziekinstrument uit liefhebberij of beroepsmatig, en ondervindt op de één of andere manier beperkingen daarbij.
Deze beperkingen kunnen door het musiceren zelf komen of ten gevolge van een chronische ziekte,
ongeval of aangeboren aandoening.
Ook kan het zijn dat u, of uw kind, graag een muziekinstrument zou willen leren bespelen,
maar dat u met een lichamelijke beperking te maken heeft en niet weet hoe u dit aangepast musiceren moet aanpakken.

Deskundig advies en een eventuele behandeling kan Revalidatie Friesland bieden aan zowel kinderen als volwassenen.
Blessures bij musici komen heel veel voor.
Pijn, stijfheid, bewegingsbeperkingen, problemen aan het gebit, gehoor of huid, te weinig ademsteun en/of podiumangst zijn voorbeelden van ‘muziekblessures’.
De veelheid aan klachten is niet vreemd als men zich realiseert welke eisen aan een musicus (ook op amateurniveau) worden gesteld.
Muziekblessures zijn daarmee vergelijkbaar met sportblessures.

Binnen Revalidatie Friesland is in Beetsterzwaag een multidisciplinair team werkzaam, dat bestaat uit
een revalidatiearts, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een muziektherapeut, een logopedist, een psycholoog en een maatschappelijk werkende,
die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van musici met beperkingen bij het bespelen van hun instrument.
Afhankelijk van uw situatie worden deze bij de diagnostiek en behandeling betrokken op aangeven van de revalidatiearts.
Desgewenst kan de behandeling thuis worden vormgegeven via E-revalidatie.

Verwijzing en aanmelding
Een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact
Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Folder Musici en Revalidatie
 

 

Therapieën
Blessures
Specialismen
Organisaties
Bezoekadres Hoofdstraat 3
Postcode & Plaats 9244 CL Beetsterzwaag
Land
Bezoekadres 2
Postcode & Plaats 2
Telefoon 088 5801580 06-13031028 (uitsluitend voor spoedgevallen)
Fax

E-mail

info@revalidatie-friesland
Website https://www.revalidatie-friesland.nl/revalidatiemogelijkheden/muziekblessures/
Vakinformatie  
Doelgroep Musici (beroeps, amateurs, vocalisten, dirigenten) dansers.
Speelt zelf
Kwaliteitswaarborg

Is lid van/aangesloten bij: NVDMG
Richt zich op: Musici (beroeps, amateurs, vocalisten, dirigenten) dansers.