(12-6-2012)

Aminoglycoside antibiotica veroorzaken gehoorschade bij 20% van de gebruikers bij een korte kuur en tot 100% van de gebruikers bij een kuur van meerdere maanden. Voor een bestrijding van een infectie met een multi-resistente bacteriestam wordt nu een alternatief ontwikkeld, dat het gehoor ontziet.

Zorg dat uw arts weet, dat uw gehoor voor uw broodwinning van essentieel belang is, als er een keuze voor een type antibiotica wordt gemaakt.

 

Een artikel op de site van The University of Michigan Health System geeft meer informatie.

 

 

 

Terug