Andere naam:
Focal dystonia, Spasmodische dysfonie
 

Korte omschrijving:

Stemband dystonie (ook wel spasmodische dysfonie genoemd): die de spraakspier in de keel beïnvloedt; dit veroorzaakt een gespannen of fluisterende spraak.

Spasmodische dysfonie (SD) is een bijzondere vorm van stembanddyskinesie. Stembanddyskinesieën, onwillekeurige bewegingen van de stembanden, zijn onder te verdelen in focale dystonieën (die alleen de stembanden betreffen) en uitgebreidere dystonieën (waarbij ook de larynxspieren zijn betrokken). De term spasmodische dysfonie is een betere benaming dan spastische dysfonie, omdat bij deze afwijking geen sprake is van spasticiteit in neurologische zin. Spasmodische dysfonie is een stemstoornis waarbij de stemgeving op staccatoachtige wijze wordt onderbroken.

 

(Bron: ‘Gele boekje’. Uitgave: Ned.Ver.van Dystoniepatiënten)

 

 
 
Behandelaars:
 
Behandelingen:
  Gerelateerde blessures:
  Focale Dystonie aan vinger(s)Focale Dystonie van de mondFocale Dystonie van de nek en halsFocale Dystonie van de voet
   
  Symptomen:
  Controleverlies (gevoel), Gespannenheid, Verkramping (Bewegingsbeperking),
   
  Instrumenten:
  Zingen / spreken,
        Bronvermelding:
  A.B.M. Rietveld