(17-12-2010)

In een interview van David Mermelstein met de sopraan Deborah Voigt komt de invloed van haar maagverkleiningsoperatie op haar stem aan de orde.

Deborah Voigt vertelt hoe zij haar techniek moest aanpassen aan haar veranderde omvang. De operatie vond overigens al plaats in 2005, maar heeft geen negatieve invloed gehad op haar carriëre.

Lees het artikel "A Voice of Silver and Steel" uit The Wall Street Journal door David Mermelstein.

Terug