(19-9-2011)

K.H.Woldendorp (revalidatiearts en coördinator Revalidatie Friesland) en M. Berg (fysiotherapeut) liepen in Spanje stage om de “sensomotorische trainingsmethodiek” van het “Institut de Fisiologia i Medicina de l'Art” in Terrassa (bij Barcelona) naar Nederland te kunnen halen.

Musici worden (te) vaak geconfronteerd met pijnklachten of verstoorde bewegingspatronen tijdens het musiceren. Soms kan zelfs een haperende vinger of volledige bewegingsblokkade optreden. Dit wordt wel dystonie genoemd. Regelmatig betekent dit het einde van de muzikale carrière.
Uit allerlei onderzoek blijkt dat dystonie vaak niet onderkend wordt, niet door de musicus zelf, zomin als door de artsen/therapeuten. Een bijkomend probleem is, dat als de behandelaar of musicus er wel aan denkt, deze vaak niet weet waar men hiervoor een specifieke behandeling kan krijgen.
Naast muziekenzorg.nl proberen de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde en de Stichting Sanitas in Musica, Musicis Sanitas bekendheid te geven aan deze problematiek. Veel verwijzingen verlopen echter via ‘mond op mond’ reclame.  

Uit een telefonische inventarisatie bij de Nederlandse botox-behandelcentra en de patiëntenvereniging voor dystonie blijken naar verhouding erg weinig musici te worden gezien. Dus schijnbaar weet de Nederlandse musicus met dystonie moeilijk de juiste weg te vinden. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat in Nederland onder musici minder dystonie wordt gevonden dan in het buitenland.
Een scala aan behandelingen is inmiddels bekend, variërend van medicatie (zoals botox), fysiotherapie tot psychotherapie. Helaas zijn de resultaten hiervan beperkt: gemiddeld zo’n 20-40% verbetering.

Bij de polikliniek “Muziek en revalidatie” van Revalidatie Friesland was al eerder een nieuwe interdisciplinaire behandelmethode ontwikkeld voor musici met dystonie: Music Movement Therapy for Musicians (MMTM). Daarmee worden regelmatig spectaculaire resultaten behaald. De aantallen musici met dystonie zijn echter nog te klein om hier al wetenschappelijke onderbouwing  voor te geven.

Als aanvulling op het al bestaande behandelaanbod bij Revalidatie Friesland zijn K.H.Woldendorp (revalidatiearts en coördinator polikliniek) en M.Berg (fysiotherapeut) in Spanje stage gaan lopen om de “sensomotorische trainingsmethodiek” van het “Institut de Fisiologia i Medicina de l'Art” in Terrassa (bij Barcelona) naar Nederland te kunnen halen.
Deze diagnostiek en trainingsmethodiek is ontwikkeld op basis van behandelervaring van 10.000 musici (!) in de loop van 25 jaar.
De Sensomotorisch trainingsmethodiek is prachtig complementair aan MMTM waar men in Spanje overigens ook verder mee wil gaan.

Musici, muziekdocenten, behandelaren en overige geïnteresseerden kunnen via de website www.revalidatie-friesland.nl praktische  informatie vinden over onze algemene werkwijze. Zowel diagnostiek als behandeling is mogelijk.
Het is de visie van Revalidatie Friesland  om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de hulpvrager de zorg te organiseren. Samenwerking met andere behandelcentra en eerste lijns therapeuten is dan ook regel. Zo nodig kan via Skype op afstand de begeleiding worden vormgegeven.
De diagnostiek en behandeling vallen onder de basisverzekering en er zijn dus in principe geen kosten aan verbonden.

Bron: K.H. Woldendorp

Terug