Andere naam:
Beroepsziekten, Occupational diseases
 

Korte omschrijving:
Beroepsziekten zijn aandoeningen die in hoofdzaak worden veroorzaakt door werk of arbeidsomstandigheden.
Jaarlijks doen zich naar schatting 50.000 tot 100.000 nieuwe gevallen van beroepsziekte voor in ons land.
Hiervan zijn er in 2007 slechts 5.974 officieel gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). 
 
Behandelaars:
 
Behandelingen:
    Gerelateerde blessures:

     
    Symptomen:

     
    Instrumenten: