(14-6-2011)

Zonder toeters en bellen, maar met een uitgebreide publiciteitscampagne werd de site muziekenzorg.nl vorige week officieel gelanceerd.

Voor de grote doelgroep van muziekenzorg.nl, de orkesten, conservatoria, muziekscholen en iedereen die muziek maakt, wordt een aparte mailing opgezet.
U hoort nog van ons!

Hieronder staat het persbericht voor kranten, bladen en omroepen.

 

Persbericht, 8 juni 2011
 
Hulp voor geblesseerde musici
De musici van de Nederlandse orkesten wachten stijf van de spanning af welke ellende de komende bezuinigingsronde voor hen zal brengen. Spanning die bij de al bestaande werkstress moet worden opgeteld en die zich uit in lichamelijke en psychische problemen. Voor advies over de aard en behandeling van hun muziekblessures kunnen zij nu terecht op de geheel vernieuwde site www.muziekenzorg.nl
 
Zo’n 80% van de klassieke musici speelt tenminste een deel van hun carrière met pijn.
Zij zoeken pas hulp als ze echt niet meer verder kunnen spelen. Vaak is er dan al onherstelbare schade opgetreden. Vroegtijdige herkenning en behandeling van een blessure is essentieel voor een volledige genezing. Verder speelt stress, onder meer veroorzaakt door werkdruk, psychosociale belasting en (podium)angst, een belangrijke rol bij het ontstaan en/of verergeren van de pijnklachten. Over lichamelijke klachten wordt onderling bijna niet gesproken, psychische problemen zijn al helemaal taboe.
De sociaal kwetsbare positie, die de onderlinge afhankelijkheid bij het spelen in een orkest met zich meebrengt, voorkomt openheid over muziekblessures. Het verlies van essentiële beroepsvaardigheden hangt als een zwaard van Damocles boven iedere professionele musicus.
 
Op muziekenzorg.nl is alles te vinden over de blessures van musici, de preventie, de behandeling en de behandelaars ervan. De unieke “Blessurewijzer” helpt met de diagnose van de muziekblessure, biedt een gespecialiseerde behandelaar en geeft advies hoe ze te voorkomen. Door bovendien de risico’s per instrument te benoemen en tips te geven ter preventie is deze site een uniek preventiemodel voor de beroepsziekten van musici. Vanwege het uitzonderlijke belastingpatroon van de beroepsmusicus vereisen diagnose en behandeling van hun kwalen een specialisatie in de “Performing Arts Medicine”. Muziekenzorg.nl biedt musici het netwerk van behandelaars die in muziekgeneeskunde gespecialiseerd zijn.
 
Niet alleen de klassieke musici krijgen met blessures te maken, in de popsector haalden de stemproblemen van verschillende artiesten onlangs uitgebreid het nieuws.
In de harmonie- en fanfarewereld, op muziekscholen, conservatoria en in de pop en jazz speelt dezelfde blessureproblematiek. Aangezien blessures al vanaf de eerste muziekles de kop op steken, is muziekenzorg.nl ook voor de amateur en semi-professional een uitkomst. Naast de 13.000 beroepsmusici (CBS 2007) zijn er 3,3 miljoen Nederlanders van zes jaar en ouder, die minstens eenmaal per week spelen of zingen in hun vrije tijd.
Daarvan houden naar schatting een half miljoen mensen van zes jaar en ouder zich actief als amateur bezig met popmuziek (SCP 2010). Ook voor deze grote groep muzikanten met mogelijke gezondheidsvragen en blessureproblemen is muziekenzorg.nl een onafhankelijk, objectief, betrouwbaar en vrij toegankelijk kenniscentrum.
 
Noot voor de reactie: Voor meer informatie en/of beeldaanvragen kunt u contact opnemen met Marc Stotijn via marc.stotijn@ziggo.nl of +31(0)650250074. 
Muziekenzorg.nl is geheel vernieuwd en verbeterd met steun van NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs)
Achtergrondinformatie over de blessureproblematiek vindt u in “Gevaarlijk Spel”, Risico’s op het Podium, een literatuurstudie naar de gezondheidsrisico’s en beroepsblessures van musici en de preventiemogelijkheden. (Marc Stotijn,2007) Te downloaden via muziekenzorg.nl
 

Terug