Behandelaar
Naam Christine Barnard
Instelling
Afdeling
Beschrijving

Mijn naam is Christine Barnard. In mijn praktijk voor ergotherapie, handtherapie en bewegingsagogie richt ik me specifiek op het behandelen van musici met pijn door hand, arm en schouderproblemen
Overbelasting van hand, arm en schouder komt veel voor bij musici. Als musiceren niet meer vanzelfsprekend gaat door vermoeidheid, pijn of onvermogen om een beweging uit te voeren, kan een ergotherapeut / handtherapeut samen met u op zoek gaan naar een oplossing.

Mijn therapie is gericht op het bereiken van een optimale wijze van uitvoeren van dagelijkse en betekenisvolle activiteiten in de eigen omgeving. Voor musici dus het bespelen van een instrument en op de gebieden van productiviteit en vrije tijd.

Het liefst werk ik op locatie. Dat geeft het duidelijkste beeld van de manier waarop en in welke entourage iemand zijn instrument bespeelt.
De ervaring leert dat een therapie een goede kans van slagen heeft als er van beide kanten veel tijd en energie aan wordt besteed.

Meer informatie vind je op mijn website www.hoezogezond.nl
 

Therapieën
Blessures
Specialismen
Organisaties
Bezoekadres
Postcode & Plaats
Land
Bezoekadres 2
Postcode & Plaats 2
Telefoon 06-53258960
Fax

E-mail

info@hoezogezond.nl
Website http://www.hoezogezond.nl
Vakinformatie  
Doelgroep Musici
Speelt zelf
Kwaliteitswaarborg Ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Is lid van/aangesloten bij: Nederlands Genootschap voor Handtherapie, Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde (NVDMG)
Richt zich op: Musici