Andere naam:
Peesonsteking in schouderkop; Rotator Cuff Tendinitis; Swimmer's shoulder; Pitcher's shoulder; Shoulder impingement syndrome; Tennis shoulder
 

Korte omschrijving:
De rotator cuff is het geheel van pezen rond de schouder.
Zij zorgen voor de beweging van de schouder in verschillende richtingen en stabiliseren de kop van het gewricht op zijn kleine kom. 
 The rotator cuff is a set of four muscles (Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis, and Teres Minor) that lie over the humeral head in the shoulder that help provide shoulder stability. These muscles can become inflamed and produce shoulder pain.
Diagnose:

The pain tends to be:

  • Generally worse at night or after activity
  • Shoulder motion causes pain and is limited
  • More common in athletes who do a lot of throwing
  • More common in older individuals (over 50)

If the pain is severe, it can be difficult to distinguish between rotator cuff tendinitis and a cervical radiculopathy.
In such cases, an injection of a numbing agent (such as Lidocaine) into the shoulder area can help.
If the pain is completely relieved, then the cuff is probably the pain generator (not the nerve).

Tendinitis may be associated with a rotator cuff tear, which can be diagnosed with either an MRI scan or an arthrogram of the shoulder.

 
 
Behandelaars:
 
Behandelingen:
Gerelateerde blessures:
Frozen ShoulderSlijmbeursontsteking van de schouderPeesontsteking in de schouder
 
Symptomen:
Bewegingsbeperking, Gevoeligheid, Krachteloosheid, Pijn bij belasten, Pijn bij bewegen, Pijn bij spelen, Pijn na overbelasting, Pijn 's nachts, bij het slapen,
 
Instrumenten:
Dirigeren, Bekkens, Buisklokken, Conga's, tamtam, tabla, Drums, Gongs, Kleine trom, Altviool, Cello, Harp, Viool,
 

Anatomie:

We onderscheiden de volgende pezen:

  • de subscapularispees: gelegen vooraan, verantwoordelijk voor draaien naar binnen van de arm
  • de supraspinatuspees: gelegen bovenaan, verantwoordelijk, voor zijwaarts en voorwaarts heffen van de arm
  • de infraspinatuspees: gelegen achteraan, verantwoordelijk voor draaien naar buiten van de arm
  • de teres minorpees: gelegen achteraan, verantwoordelijk voor draaien naar buiten van de arm

Twee andere te vermelden pezen van de schouder die niet tot de rotator cuff behoren zijn het deltoid en de bicepspees.

Chirurgische behandeling:

If a tear is present, surgery may be necessary to repair the torn muscle/tendon.Niet-chirurgische behandeling:

Treatment includes NSAID's and physical therapy to strengthen the rotator cuff.
For more severe cases, a steroid injection into the shoulder can help decrease the inflammation.