Andere naam:
Zenuwbeknelling binnenkant elleboog, Ulnar nerve entrapment/compression, Compressie nervus ulnaris bij de elleboog, Sulcus nervi ulnaris syndroom, Ulnaropathie
 

Korte omschrijving:
Aandoening van één van de drie armzenuwen, de nervus ulnaris of elleboogzenuw.

The term pinched nerve describes one type of damage or injury to a nerve or set of nerves.
The injury may result from compression, constriction, or stretching.
Symptoms include numbness, "pins and needles" or burning sensations, and pain radiating outward from the injured area.
Nocturnal symptoms, especially sleeping with a bent elbow, may be quite disturbing.


Oorzaak:
Regelmatige krachtige buig- en strekbewegingen van de elleboog (bijvoorbeeld bij het bespelen van een muziekinstrument) kunnen de klachten doen ontstaan.
Komt veelvuldig bij musici voor.
Wordt soms verward met "golfers elleboog".

Repetitive movement of the arms, wrists and hands
May be caused by:

  • Playing a musical instrument, or
  • Sports such as racquetball and handball, or
  • Sewing, typing, driving, assembly-line work, painting, writing, or
  • Use of tools (especially hand tools) or Similar activities.
  • <

     
     
Behandelaars:
 
Behandelingen:
Gerelateerde blessures:
Golfers elleboogVinger- en handproblemen - Algemene informatie
 
Symptomen:
Branderig, Branderig gevoel, Controleverlies (gevoel), Gevoeligheid, Gevoelloosheid, Krachteloosheid, Pijn bij belasten, Pijn bij bewegen, Pijn bij spelen, Pijn na overbelasting, Pijn, chronische, Prikkelend, Tintelend, Verlies vingervlugheid, Verzwakking,
 
Instrumenten:
Althobo, Dwarsfluit, Hobo, Klarinet, Panfluit, Piccolo, Trombone, Trompet, Altviool, Basgitaar, Cello, Contrabas, Elektrische gitaar, Gitaar, Harp, Luit, Mandoline, Viola da Gamba, Viool, Accordeon,
 

Anatomie:
De nervus ulnaris loopt aan de binnenzijde oppervlakkig en langs een benig uitsteeksel (bekend als het "telefoonbotje") en is daar kwetsbaar voor beschadiging.
De klachten bestaan uit een pijnlijk tintelend gevoel in de pink en een deel van de ringvinger. Ook kan gevoelsvermindering in pink en ringvinger en krachtsverlies in de hand optreden.

The Ulnar Nervenis one of three major nerves that provide sensation and motor function to the hand. It runs down the inside of your forearm to the heel of your hand. Then it branches out across the palm and into the little and ring fingers.
Excessive pressure on this nerve can result in a loss of feeling and/or muscle weakness in the hand.Chirurgische behandeling:
 De arts zal u uitleggen hoe u druk van buitenaf zoveel mogelijk kunt voorkomen. Verder kunnen ontstekingsremmende medicijnen (NSAID's) en een spalk worden voorgeschreven.

Wanneer bovenstaande niet helpt, kan er geopereerd worden. Daarbij worden alle mogelijke punten van beklemming van de zenuw weggehaald (decompressie).

Soms is het nodig om het uitstekende botje aan de binnenkant van de elleboog te verwijderen. De zenuw wordt dan verplaatst zodat die niet meer opspant bij het buigen van de elleboog. In 80-90% van de gevallen treedt er verbetering op van de klachten na een decompressie. Het gevoel kan nog tot twee jaar na de operatie verbeteren.
Algemene adviezen/preventie:
What motions create vulnerability?:
Repetitive task or motions.

 

The best way to avoid these types of problems related to playing a musical instrument is to TAKE A FIVE MINUTE BREAK FOR EVERY 30 MIN. OF PLAY.
Give your body a chance to stretch & flex.
Force requirements of the task/motions & forceful squeezing.
Your strength has a lot to do with you vulnerability for injury.
Instrument weight/load is a factor for injury.
Postural/position requirements of the task.
Finger motion with the wrist positioned backwards (extended),
Bent wrist.
Wrist cocked toward pinky- finger
Extended elbow
Arms overhead or repeated reaching.

Mechanical stress concentrations/contact trauma :
Direct pressure over the nerve in the elbow
Weight-bearing with the elbow.

Other motions which create vulnerability for Nerve Entrapments:
Awkward sleep positions Immobilization or splinting with the elbow bent,
Exposure to cold in work environment
Starting a new hand intensive work task or leisure activity

The more factors involved, the greater the possibility of developing a nerve entrapment.
If any or all of these factors can be reduced or eliminated the risk of a problem can be lessened. 

Literatuur:
Cubital Tunnel Syndrome in Guitarists, Dr. Timothy Jameson


Bronvermelding:
Flint

Xpert Clinic