(12-1-2012)

Bij langdurige stress: 2.5 maal meer gevallen van tinnitus. Voor het eerst is het verband aangetoond tussen langdurige stress en tinnitus en andere gehoorschade.

Mensen die blootstaan aan langdurige stress en/of burn-outsymptomen vertonen, hebben meer dan tweemaal vaker last van tinnitus  dan anderen.

Het Zweedse blad Auris vermeldt dit in het laatste nummer van 2011.
 
Barbara Canlon  professor audiofysiologie, leidde het onderzoek samen met Dan Hasson (Karolinska Institutet) en Töres Theorell (Stress Research Institute aan de Universiteit van Stockholm)
"We kwamen tot de conclusie dat tinnitus 2,5 keer vaker voorkwam bij degenen die langdurig gestrest waren," zegt Barbara Canlon. Er was ook een zeer duidelijke tendens in die groep, dat de geluidgevoeligheid en het vermogen om spraak te verstaan in lawaai meer verslechterde dan in de minder gestreste groepen.
 
Deze uitkomst sluit naadloos aan bij de resultaten van het grote onderzoek naar de status van het gehoor van Nederlandse orkestmusici. Daaruit bleek dat bij de musici een opvallend hoog percentage (17%)  last van tinnitus had. Het verband tussen de hoge geluidsbelasting en tinnitus moet dus uitgebreid worden met de schadelijke invloed van langdurige stress op het gehoor.
 
Afgezien van gehoorbescherming, blijkt dat musici ook aan stressmanagement aandacht zouden moeten besteden als zij de kans op gehoorbeschadiging willen verkleinen. 
 
Harvard Medical School adviseert het volgende:
Stress reduction is a growth industry these days. There are dozens of things to try. Here are three suggestions:
Meditate. Countless studies show that meditation reduces stress, although much of the research has focused on high blood pressure and heart disease. Meditation may also help you be more mindful of food choices. With practice, a person may be able to pay better attention to the impulse to grab a fat- and sugar-loaded comfort food and inhibit the impulse.
Exercise more. Intense exercise increases cortisol levels temporarily, but low-intensity exercise seems to reduce them. University of California researchers reported results in 2010 that exercise — and this was vigorous exercise — may blunt some of the negative effects of stress. Some activities, such as yoga and tai chi, have elements of both exercise and meditation.
Visit with friends. Social support seems to have a buffering effect on the stress people experience. For example, researchers have found that the mental health of people working in stressful situations, like hospital emergency departments, is better if they receive it. But even those of us who live and work in situations where the stakes aren’t as high will, as Lennon and McCartney suggested, be better off if we get a little help from our friends.
 
 
 

 

Terug